ciutat 1rafael rivera herráez. equipo redactor
ciutat 1. ciutat vella, publicacions d'urbanisme de l'ajuntament de valència, valencia, 1983
.
«